- Коч имот - http://www.koch-imot.eu -

Търговски площи- кв. Веселчани

2022-11-27 | 04:03:41am

Търговски комплекс състоящ се от четири етажа с общо застроена площ 3400 кв.м.
Първия етаж включва два търговски обекта Магазин №1 и Магазин №2 с общо застроена площ 784,01 кв.м. и с полуетаж 460,21 кв.м.
Вторият етаж – застроена площ 852,45 кв.м.
Третият етаж – застроена площ 637,46 кв.м.
“РЕСТОРАНТ“ разположен на четвъртия етаж на сградата е със площ 322 кв.м. и 312 кв.м. тераса.
Търговския комплекс се намира на път Е82 България – Гърция ,което определя отличната му локация.