Търговско помещение 3

Център, ул. Сан Стефано 19, 6600