Търговско помещение 2

Център, ул. Сан Стефано 19, 6600