Търговско помещение 1

Благоевград, Кърджали, ул. Сан Стефано