Търговско помещение 2

Благоевград, гр. Кърджали, ул.Сан Стефано, 6600